Tjenester

Jobb i Heimevask

Som lønnsavtale i Heimevask gjelder forskriften: >>Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter.

Ansatte og arbeidsgiver følger arbeidsavtale.

Utenom arbeidsavtalen gjelder arbeidsmiljøloven.